Skip to content

WoK en KoA

De WoK en KoA gaan beiden over het aanbieden van kansspelen. Er is zeker tot 2019-2020 één wet, de wet op kansspelen (WoK), die in Nederland nog niet voorziet in het reguleren van online casino’s. De wet op kansspelen stamt uit 10 december 1964, hierin wordt bepaald dat er slechts een casinoaanbieder mag zijn in Nederland. De WoK heeft nooit voorzien in het aanbieden en reguleren van online kansspelen. De nieuwe KoA Wet Kansspelen op Afstand gaat ervoor zorgen dat het online casino ook in Nederland kan en mag worden aangeboden.

Wok en KoA Wet kansspelen op afstand

Wok en KoADe wet op kansspelen wordt herzien. Er is nieuwe wetgeving in voorbereiding om vanaf 2019 kansspelen via internet mogelijk te maken in Nederland. Dit  concept wetsvoorstel is Kansspelen op afstand (Koa) gaan heten, met ingang van 2015 zou het spelen in online casino’s in deze wet zijn opgenomen. De politiek heeft 2015 niet gehaald en naar verwachting wordt de wet nu pas aangenomen in 2019. Concreet betekent dit dat er vanaf dat moment casinolicenties kunnen worden verstrekt aan Nederlandse online casino’s en dat andere online casino’s, zonder licentie volgens de wet Koa, wettelijk niet meer zijn toegestaan vanuit Nederland. Wij Nederlanders kunnen dan terecht in onze eigen online casino’s.

Aannemen van de KoA duurt langer

Inmiddels is het wetsvoorstel van de KoA in juli 2016 aangenomen door de tweede kamer. Het behandelen en bereiken van een akkoord over de nieuwe wet die online kansspelen moet gaan reguleren heeft langer geduurd dan verwacht. Tussen 2017-2018 moest de wet ook worden aangenomen door de eerste kamer voordat deze in werking kon treden. De eerste kamer kon het voorstel in 2017-2018 echter niet meer behandelen. De planning is nu dat de wet pas in 2019 in werking zal treden en de eerste online casinolicenties kunnen worden uitgereikt.