Nieuw casino 2018

Nieuw casino 2018Het nieuw casino 2018 draait om online kansspelen. Inmiddels heeft iedereen internet en wordt er online meer geconsumeerd dan in de filialen in winkelcentra. Alleen partijen die in 2018 een online casinolicentie van de Nederlandse kansspelautoriteit weten te bemachtigen komen in aanmerking. Het aanbieden van online casino’s aan het Nederlands publiek is pas toegestaan zodra in 2018 de KoA wet is aangenomen en volgens de statuten is gepubliceerd in de Staatscourant. Ook online gokken door Nederlanders is pas vanaf dat moment toegestaan volgens de wet. Wie met de komst van het nieuw casino 2018 zeker wil weten dat er wordt gespeeld in een Nederlands online casino kan op drie dingen letten. De website is in de Nederlandse taal, eindigt op een .nl extensie en er wordt vermeld onder welk licentienummer de spelen online worden aangeboden. Tot 2018 gelden deze drie voorwaarden alleen voor de bekende Nederlandse Loterijen. Het nieuw casino 2018 gaat over online gokken via andere webportalen dan we tot 2018 gewend waren. Het spel verandert van een loterijmarkt naar een online casinomarkt.

Aanloop naar het nieuw casino 2018

Een internetverbinding voor consumenten is vanaf het jaar 2000 in grotere aantallen aanwezig in de Nederlandse huishoudens. In het begin waren het de telefoonlijnen waarlangs het internetsignaal bij de Nederlandse huiskamers naar binnen werd gebracht. Naast de telefoonlijn werd ook de coaxkabel gebruikt als transportmedium van het internet. De ontwikkelingen van telefoonlijn naar coaxkabel zorgde ervoor dat steeds meer mensen gebruik konden maken van betaalbaar en sneller internet. In 2014 zijn vooral vanuit lokale initiatieven in veel gemeentes glasvezelnetwerken aangelegd die de internetsnelheden met gemak lieten oplopen tot 100Mbs voor thuisgebruik. Voor wie het verschil wil weten: in 2000 was het voor bedrijven heel bijzonder en ook duur om 1 of 2Mbs te kopen. In 2018 neem je voor een instaptarief een 50 of 100 Mbs abonnement.

Aandacht voor het nieuw casino 2018

Nieuw casino 2018De aandacht voor het nieuw casino 2018 heeft alles te maken met de ontwikkelingen van het internet in de Nederlandse huiskamer. Het internet voor consumenten is goedkoper en sneller geworden. Het is te vergelijken met water uit de kraan en spanning uit het stopcontact. We spelen net zo makkelijk een spelletje op het internet als we een glaasje water uit de kraan halen en opdrinken. Het consumeren vanuit het internet begint groter te worden dan dat er wordt gekocht in filialen in het winkelcentrum. Er kan ook in 2018 nog steeds worden gespeeld aan de roulettetafel of op een slotmachine in een van de Hollandcasino filialen, maar er kan ook vanuit de huiskamer online worden gegokt via het internet. Het gemak en de lage kosten van een internetverbinding hebben tot gevolg dat steeds meer mensen kiezen voor het online casino. Ook Nederlanders hebben de digitale gokwereld aan hun voeten liggen. De aandacht voor het nieuw casino 2018 in Nederland wordt versterkt door reclames van buitenlandse aanbieders en de aandacht voor een nieuwe kansspelwet in Nederland.

Wetgeving voor het nieuw casino 2018

Online gokken in Nederland mag niet tot 2018, maar het kan wel. Het is te vergelijken met een bordje waar verboden toegang voor onbevoegden op staat. Als je over het prikkeldraad heen stapt kun je gewoon een verboden gebied inlopen. Nederland heeft wetgeving waarin wordt beschreven wat de afspraken zijn voor kansspelen in Nederland. Dit is de in 1964 ingevoerde Wet op Kansspelen die wordt afgekort aks de WoK. In de Wok ontbreekt de wet- en regelgeving die beschrijft wat er wel en niet is toegestaan op het gebied van online kansspelen, online loterijen en online casino’s. Er is tot 2018 dus wel een kansspelwet, maar geen online kansspelwet. De Nederlandse overheid worstelt al vanaf 2014 met het in werking laten treden van een nieuwe wet die online kansspelen in Nederland gaat reguleren. De nieuwe wet die bekend staat als de wet Kansspelen op Afstand, afgekort de KoA, is in 2017 al aangenomen door de tweede kamer en ligt in 2018 nog steeds bij de eerste kamer voor goedkeuring en publicatie.

Het nieuw casino 2018 wordt op de eerste plaats een nieuw markt van online casino’s van verschillende aanbieders. Alleen partijen die in het bezit zijn van een online casino licentie die onder de KoA wet is uitgegeven door de Nederlandse kansspelautoriteit komen in aanmerking voor het mogen exploiteren van een online casino in Nederland. De wet schrijft voor dat Nederlandse online casino’s moeten opereren vanuit een locatie in Nederland. De KoA wet gaat er met name voor zorgen dat iedereen die speelt in een Nederlands casino veilig en vertrouwd online kan gokken. Ook het voorkomen van gokverslaving staat hoog op de agenda bij het in werking laten treden van de nieuw wet Kansspelen op Afstand.

Het eerste nieuw casino 2018 online

Het eerste nieuw casino 2018 wordt een online portaal van een van de Nederlandse Loterijen die nu al hun loterijen en kansspelen mogen aanbieden aan het Nederlands publiek vanuit de WoK. In 2017 zullen geen Nederlandse casino’s online kunnen gaan omdat de nieuwe KoA in 2017 nog niet is aangenomen. In 2018 moeten drie stappen worden gezet voordat het eerste nieuw casino 2018 online kansspelen kan gaan aanbieden. Het begint allemaal bij het aannemen van de KoA wet door de eerste kamer. Nadat dit formeel is besloten moet de wet volgens de statuten worden gepubliceerd in de Nederlandse Staatscourant. Na publicatie is de KoA wet aangenomen en kan worden begonnen met het uitreiken van de online casinolicenties. Zodra een partij een online casino of kansspellicentie heeft verkregen mag er een online casinoportaal worden aangeboden aan de Nederlandse markt. Het eerste nieuw casino 2018 dat in Nederland online gaat is herkenbaar aan drie dingen: Het is een website die eindigt op een nl extensie, in de Nederlandse taal met vermelding van het licentienummer dat is uitgegeven door de kansspelautoriteit.