Skip to content

Black Jack

Black JackBlack Jack, samen met roulette een van de meest gespeelde tafelspelen, is een kaartspel waarbij het de bedoeling is 21 punten te halen of hier zo dicht mogelijk bij in de buurt te komen. Het spel wordt gespeeld aan een speciaal hiervoor ingerichte Black Jack tafel en er wordt gebruik gemaakt van 1 tot 6 kaartspellen (dus 52 tot 312 kaarten). Bij Black Jack speelt elke speler individueel tegen de bank (dealer). Ook kan het spel worden gespeeld op BlackJack videoslots.

Aan de Black-Jack tafel in het casino kan worden gekozen om te gaan zitten of te gaan staan. De zittende speler heet de Box Houder, alleen deze beslist of er wordt gekocht of gepast. De staande speler kan inzetten bij de Box Houder maar heeft geen zeggenschap over kopen of passen.

Hoe het spel wordt gespeeld

Black JackNog voordat er kaarten worden gedeeld moeten de spelers de inzet op de Black Jack tafel leggen. Nadat de inzetten zijn geplaatst deelt de dealer 2 kaarten per speler en een kaart voor de bank. (De dealer is tevens de bank). De kaarten worden open, dus zichtbaar voor alle spelers, gedeeld.

Zodra de kaarten zijn gedeeld komt elke speler aan de beurt, er kan worden gekozen om een of meerdere kaarten te kopen of te passen. Een speler mag kopen of passen net zolang tot het puntenaantal van de kaarten niet hoger is dan 21. Het kopen of passen wordt kenbaar gemaakt met een handgebaar, een rechte veegbeweging naar de speler toe met de platte hand op tafel voor kopen en een gepaste zwaaibeweging van links naar rechts voor passen.  Komt het totaalaantal punten boven de 21 dan heeft de speler verloren, blijft het puntenaantal gelijk aan of lager dan 21 dan is de speler afhankelijk van de kaarten die de bank straks koopt voor winst of verlies.

Pas als alle spelers aan de beurt zijn geweest gaat de bank kaarten kopen. De bank moet blijven kopen tot een minimum aantal punten van 17 is bereikt.

De puntentelling

De puntentelling is bij Black-Jack relatief eenvoudig en werkt als volgt:

  • De plaatjes tellen elk voor 10 punten, dit zijn de koning, vrouw en de boer
  • De nummerkaarten tellen voor de waarde die erop staat, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9
  • De Aas telt voor 1 of 11 punten

Winst of verlies

  • Een speler heeft Black Jack als hij of zij 21 punten heeft met de eerste 2 kaarten: winst 1,5 X de inzet, heeft de bank ook Black Jack, dan blijft de inzet staan (stand-off)
  • Minder dan 21 punten, maar meer dan de bank: winst 1x de inzet
  • Evenveel punten als de bank (17 t/m 21): het spel blijft onbeslist en de inzet blijft staan.
  • Meer dan 21 punten: De bank wint de inzet
  • De bank heeft meer dan 21 punten: alle spelers die nog een inzet op tafel hebben staan winnen 1x hun inzet

In het casino wordt de winst door de bank naast de gemaakte inzet geplaatst. De winst kan van tafel worden gehaald, of er kan mee worden gespeeld. Verder kan er afhankelijk van de spelsituatie worden gekozen om te dubbelen, splitsen of het afsluiten van een verzekering.

Dubbelen

Heeft een speler 9, 10 of 11 met de eerste 2 kaarten dan kan een speler kiezen om de inzet te verdubbelen. Als er wordt verdubbeld dan krijgt de speler nog een kaart en er mag daarna geen kaart meer worden gekocht. In het casino legt de speler bij dubbelen de extra inzet naast de inzet die al op tafel ligt en de dealer legt hem er vervolgens op.

Splitsen

Heeft een speler 2 kaarten van dezelfde waarde dan kunnen de kaarten worden gesplitst. De al gemaakte inzet wordt in dit geval niet mee gesplitst, er zal dus een extra inzet moeten worden geplaatst.

Verzekeren

Is de eerste kaart van de dealer een aas dan is verzekeren (insurance) een mogelijkheid.
Indien hiervoor wordt gekozen dan plaatst de speler een extra inzet op de Insurance-lijn. Deze inzet bedraagt de helft van de oorspronkelijke inzet. Heeft de dealer Black-Jack dan wordt de insurance 2 X uitbetaald en is de verloren inzet als het ware gecompenseerd. Heeft de dealer geen Black Jack dan is de Insurance-inzet verloren.

1:1 uitbetaling bij Black Jack

Heeft een speler Black Jack, en de bank een aas, dan wordt in plaats van een verzekering aangeboden om op voorhand een 1:1 uitbetaling te accepteren in plaats van 1,5 X de inzet bij winst. Er kan natuurlijk ook worden gekozen voor verzekeren, of er kan gewoon worden doorgespeeld met het risico op een stand-off als de bank ook Black Jack heeft.

Veel plezier met Black-Jack!